• 052-222-0147
  • brotemb@netvision.net.il
  • א-ה 9:00 - 18:30

ליטיגציה | ייצוג בבתי משפט

פתיחה בהליך משפטי הינה לרוב חוויה בלתי נעימה ואף מדירת שינה. השגת התוצאה אליה

שואף הלקוח, והשקט הנפשי שלו, הם העומדים במרכז השרות המשפטי אותו יקבל הלקוח

לכל אורכו של ההליך המשפטי בו הוא מיוצג.

הטיפול הניתן ללקוח בערכאות השונות הינו יסודי ידעני ומעמיק. הלקוח מיודע ומעודכן,

באשר לאלטרנטיבות העומדות לו בניהול הסכסוך, לרבות אפשרויות סיום הסכסוך בדרכי

שלום ומסייעים לו בבחירת הנתיב המשפטי המיטבי עבורו.

מטבע הדברים כרוכים הליכים משפטיים בהוצאות משפט ושכר טרחה אשר יש לעיתים

להיערך לקראתן. במסגרת המחויבות הבלתי מתפשרת לעקרונות יושר וכללי האתיקה, תהא

טובתו של הלקוח במרכז בשרות אותו הוא מקבל, והוא יקבל את מירב המידע באשר

להוצאות הכרוכות בכל אחת מן האפשרויות העומדות בפניו.

הייצוג המשפטי אותו אנו מציעים כולל בין השאר:

  • הגשת תביעות כספיות מכל הסוגים.
  • הגנה משפטית בכל התחומים המסחריים ובתחום המקרקעין.
  • תביעות לסעדים הצהרתיים.
  • תביעות לאכיפה ולביטול של הסכמים.
  • בקשות לצווי מניעה, עיקולים ולסעדים זמניים.
  • כינוסים של נכסי נדל"ן.
  • המשרד מעניק ייצוג משפטי לגדולות שבחברות הבניה והיזמיות בארץ וביניהן: שיכון ובינוי
  • נדל"ן

תהיו בקשר

052-222-147

שעות פעילות 09:00 – 18:00

כתובתינו: בית רובינשטיין (קומה 20)

רחוב לינקולן 20 תל אביב

אימייל: brotemb@netvision.net.il​

סגירת תפריט